недеља, 19. мај 2019. | Изаберите писмо: latinica
Уређење тужилаштва
Контакти и локација тужилаштва
Општи акти
Остали акти
Почетна страна
Уређење тужилаштва / Унутрашње уређење
Уређење тужилаштва / Организационе јединице
Уређење тужилаштва / Вођење евиденције
Јавне набавке
Линкови
Мапа сајта
Оснивање тужилаштва
Надлежност тужилаштва
Фотогалерија / Суднице
Информатор о раду / Информатор о раду за 2011. годину
Информације / Рад са представницима медија - односи са јавношћу
Билтен / Билтени
Информатори о раду подручних тужилаштава / Информатори
Фотогалерија / Зграда Апелационог суда
Фотогалерија / Унутрашњост зграде Апелационог суда
Сарадња са медијима / Водич за медије
Сарадња са медијима / Портпарол суда
УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ
 
 
Унутрашња организација Апелационог јавног тужилаштва у Нишу уређена је Законом о јавном тужилаштву, Правилником о управи у јавном тужилаштву, као и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
 
Апелационо јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и запослени у јавном тужилаштву.
 
Апелационо јавно тужилаштво у Нишу је хијерархијски уређен државни орган у коме су сви подређени јавном тужиоцу.
 
Народна Скупштина Републике Србије је дана 15.05.2017 године донела Одлуку (објављена у „Службеном гласнику“ РС бр.47/2017 од 15.05.2017. године) да је Едварду Јерину који је навршио 65 година живота престала функција Апелационог јавног тужиоца у Нишу.
 
Решењем Републичког јавног тужиоца П.бр.39/2017 од 16.05.2017. године Небојша Тасић, заменик јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу, је одређен за вршиоца функције Апелационог јавног тужиоца.
 
Апелациони јавни тужилац руководи радом Апелационог јавног тужилаштва, представља га пред другим органима, институцијама и грађанима.
 
Поред послова који су Законом стављени у искључиву надлежност, Апелациони јавни тужилац организује рад јавног тужилаштва, врши надзор над радом заменика јавног тужиоца и осталих запослених у тужилаштву у циљу благовремене реализације планираних послова и задатака, учествује у изради анализа информација и извештаја, обавештава јавност о стању криминалитета и другим појавама које запази у раду.
 
У Апелационом јавном тужилаштву у Нишу, јавнотужилачку функцију, осим јавног тужиоца, обавља седам заменика јавног тужиоца. Током 2013. године, заменик Апелационог јавног тужиоца у Нишу, Драган Рајковић је упућен у Тужилаштво за организовани криминал.
 
Одлуком државног већа тужилаца, А. бр. 95/15 од 20.02.2015 године, Данило Благојевић је изабран на функцију заменика јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Нишу.
 
Заменици Апелационог јавног тужиоца у Нишу су:
 
Мића Стаменковић канцеларија број 105
 
Радојка Влаховић канцеларија број 110
 
Јелица Вучковић-Јанковић канцеларија број 112
 
Данило Благојевић канцеларија број 115
 
Ђорђе Михаиловић канцеларија број 116
 
Саша Раденковић канцеларија број 116
 
 
Особље у јавном тужилаштву чине запослени на административним и другим пратећим пословима значајним за јавно тужилаштво.
 
Особље јавног тужилаштва:
 
Јасмина Арсић – Секретар канц. 111
 
Јелена Петровић – административно-технички секретар канц. 106
 
Милисав Стефановић - управитељ писарнице канц. 004
 
Виолета Петровић – уписничар канц. 004
 
Лидија Дејановић – уписничар канц. 004
 
Данијела Миладиновић – уписничар канц. 004
 
Милан Танић - експедитор поште канц. 004
 
Зоран Боричић – достављач канц. П004
 
Снежана Илић - шеф рачуноводства канц. 120
 
Ивана Стевановић – благајник канц. 120
 
Биљана Милијић – дактилограф канц. П30
 
Латинка Јовановић – дактилограф канц. П30
 
Марија Стојановић – дактилограф канц. П30
 
Љиља Крстовић – дактилограф канц. П30
 
Миодраг Динић – систем администратор канц. 121
 
Саша Стојановић – техничар за ИТ подршку канц. 121
 
Срђан Митровић – возач