среда, 20. фебруар 2019. | Изаберите писмо: latinica
Уређење тужилаштва
Контакти и локација тужилаштва
Општи акти
Остали акти
Почетна страна
Уређење тужилаштва / Унутрашње уређење
Уређење тужилаштва / Организационе јединице
Уређење тужилаштва / Вођење евиденције
Јавне набавке
Линкови
Мапа сајта
Оснивање тужилаштва
Надлежност тужилаштва
Фотогалерија / Суднице
Информатор о раду / Информатор о раду за 2011. годину
Информације / Рад са представницима медија - односи са јавношћу
Билтен / Билтени
Информатори о раду подручних тужилаштава / Информатори
Фотогалерија / Зграда Апелационог суда
Фотогалерија / Унутрашњост зграде Апелационог суда
Сарадња са медијима / Водич за медије
Сарадња са медијима / Портпарол суда
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
 
 
У Апелационом јавном тужилаштву у Нишу воде се евиденције у форми уписника, од којих су најзначајнији:
 
 
Уписник за остале кривичне предмете “КТР“
Уписник предмета по жалбама на судска решења “КТР 1“
Уписник предмета у другостепеном кривичном поступку “КТЖ“
Уписник за предмете по иницијативама за подизање захтева за заштиту законитости “КТЗ“
Уписник за грађанске предмете по захтевима за заштиту законитости “ГТ 1“
Уписник за предмете са ознаком степена тајности поверљиво “Пов“
Уписник за предмете са ознаком тајности строго поверљиво “Стр.пов“
Уписник о захтевима и одлукама о остваривању права за приступ информацијама од јавног значаја “ПИ“
Уписник за административне предмете и акте “А“
Уписник за персоналне послове “П“
Уписник о обавезним упутствима и другим хијерархијским одлукама вишег тужилаштва “О“
Уписник за финансијско-материјалне послове “Р“