среда, 20. фебруар 2019. | Изаберите писмо: latinica
Уређење тужилаштва
Контакти и локација тужилаштва
Општи акти
Остали акти
Почетна страна
Уређење тужилаштва / Унутрашње уређење
Уређење тужилаштва / Организационе јединице
Уређење тужилаштва / Вођење евиденције
Јавне набавке
Линкови
Мапа сајта
Оснивање тужилаштва
Надлежност тужилаштва
Фотогалерија / Суднице
Информатор о раду / Информатор о раду за 2011. годину
Информације / Рад са представницима медија - односи са јавношћу
Билтен / Билтени
Информатори о раду подручних тужилаштава / Информатори
Фотогалерија / Зграда Апелационог суда
Фотогалерија / Унутрашњост зграде Апелационог суда
Сарадња са медијима / Водич за медије
Сарадња са медијима / Портпарол суда
НАДЛЕЖНОСТ АПЕЛАЦИОНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У НИШУ
 
 
„Стварна надлежност јавног тужилаштва прописана је чланом 14. Закона о јавном тужилаштву („Службени Гласник РС“бр.116/08 и 104/09 и 101/10) и одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности суда (Закон о уређењу судова) пред којим јавно тужилаштво поступа, осим када законом није друкчије одређено. У складу са наведеним законским одредбама, Апелационо јавно тужилаштво у Нишу, поступа пред Апелационим судом у Нишу, и другим органима на начин прописан законом, надзире и усмерава виша и основна тужилаштва на подручју своје надлежности.
 
Месна надлежност Апелационог јавног тужилаштва у Нишу одређена је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр. 101/2013 од 20.11.2013. године). Апелационо јавно тужилаштво у Нишу, основано је и своју надлежност врши за подручја виших јавних тужилаштава у Нишу, Прокупљу, Лесковцу, Врању, Пироту, Неготину и Зајечару.
 
Апелационо јавно тужилаштво у Нишу је надређено тужилаштво подручним вишим и основним јавним тужилаштвима у Нишу, Лесковцу, Прокупљу, Пироту, Врању, Неготину и Зајечару.
 
Седиште Апелационог јавног тужилаштва у Нишу је у згради Апелационог суда, у ул. Војводе Путника ББ, на првом спрату.